Thursday, February 6, 2014

Blijzijn factor

Wat is een dag zonder blij zijn, hij is niet meer dan een dag.
Wat is een dag met één minuut blij zijn, hij is één minuut meer dan een dag. Een minuut blij zijn per dag is nog maar net een halve dag per jaar. Denk je 80 jaar te worden? weet, je bent dan slechts krap 48 dagen van heel je leven blij. Wat weinig hè? Wat is hier aan te doen? maak eerst eens van die ene magere minuut nou eens doorregen 5 minuten, dat moet gaan lukken, toch? die dikke 5 minuten lachen, grinniken of binnenpretten. Dan ben je zomaar haast drie dagen per jaar blij, dat is toch te gek vet.  Als je toch aan upgraden bent, doe niet zo krenterig, hup gooi er een half uur of voor mij part een vol uur blij zijn per dag tegen aan, 365 uur blij zijn per jaar, jawel dat is al een hele stap in je blijzijn factor. De andere kant is, waarom blijft dat stuk niet blij zijn zo groot? Het is toch van de gekke dat het sikkeneurige het zwartgallige het bromsnorrige altijd de boven toon moet voeren.
Humeur is te manipuleren, het is als een katje dat je nooit aait, het spinnen zal haar vergaan en haar vriendschap blijkt als snel een kater.

No comments: