Sunday, February 9, 2014

Een sterk verhaal

Wie is er sterker, de meewind fietser of de tegenwind fietser? De vraag over de hoeveelheid kracht in een bepaalde situatie hoeft hier niet beantwoord te worden, want mee of tegen wind heeft geen meetgetal voor sterk zijn..
Er waren eens twee broers en omdat ze allebei even groot en even sterk waren, hadden zij niet de competitie in zich om zich met elkaar te meten. Iedere dag dat ze elkaar tegen kwamen gingen ze elkaar daarom uit de weg. Na jarenlang zo geleefd te hebben kwam er een dag dat het gebeurde. Het was de oudste broer die  struikelde over een stuk hout wat op de weg lag, de jongere broer zag het en om niet op te vallen struikelde hij ook echter zonder dat daar aanleiding voor was. Toen ze naast elkaar op de grond lagen te kermen van de pijn, kwam er een ezel langs. Het dier bleef een moment staan en schudde zo hard met zijn ezelshoofd dat zijn ezelsoren er van klapperde.Hoewel ezels gewoonlijk niet kunnen praten, was het in dit geval een vanzelfsprekende uitzondering, want plotseling zei het dier. "Als jullie nog langer hier liggend blijven kermen zal het jullie snel slecht vergaan, want verderop is een kudde ezels op hol geslagen, kijk maar naar die stofwolk, en geloof mij dolle ezels zijn echt door niets en niemand te stoppen".
Het dier balkte nog even amechtig en erbarmelijk na, om vervolgens in galop er als een speer van door te gaan. De oudste broer die echt over het stuk hout gestruikeld was bleek niet op eigen kracht op te kunnen staan. "Ik heb misschien mijn been gebroken", schreeuwde hij van de pijn. De jongste broer die geen enkel schrammetje had opgedaan, besloot zijn broer snel op te tillen om hem vervolgens naar een veiliger plek te dragen. "Wat ben jij  vreselijk sterk dat je mij zomaar kunt optillen en dragen." Zijn stem werd overdondert door de voorbij stormende op hol geslagen ezels. Toen ze even later van de schrik waren bekomen, en het gebroken been alleen maar een gekneusde enkel bleek te zijn, zei de jongste broer. "Dat we even sterk zijn is gewoon onzin, jij was daarnet niet sterk genoeg om op te staan en ik was niet sterk genoeg om je daar te laten liggen, dus zijn we allebei even zwak,
maar die ezel die had wel een sterk verhaal."  

No comments: