Monday, November 26, 2012

Zonder winstoogmerk

Wie denkt dat geld de macht heeft,
weet zijn gelijk.
Wie denkt dat geld geen macht heeft,
weet zijn ongelijk.
Wie denkt dat geld alles te koop laat zijn,
maakt een kapitale vergissing.
Vriendschap en empathie,
zijn in deze ongerekende beslissing,
geen getolereerde rentedragers.
Het zijn de drempelverlagers,
tussen het winstoogmerk
en de verliesnemer van het leven.  

No comments: