Monday, November 5, 2012

Op z'n tijd

De grond van het bestaan komt niet uit de hemel
Uit de hemel komt alles wat ongegrond is
Evenzo een paard niet met een zadel geboren is
Zal zijn naakte bestaan alleen op echtheid  gegrond zijn
Een landsbestuur heeft alleen bestuursmacht als het oren heeft
Want welke eed men ook heeft afgelegd ook die pincode is te skimmen
Verdienen is een beloning naar evenredigheid anders is het stelen
Iets meer is het begin van een stijgingspercentage
Iets minder is het begin een dalingspercentage
Stijgen nog dalen geven nivellering maar onbalans
Begrip kan alleen bestaan als wijsheid de voeding is
Tot slot, laat stilte stilte zijn, op z'n tijd.    

No comments: