Sunday, November 18, 2012

Alleen jij en ik

Er is geen zweet, geen inspanning nodig, om te bedenken dat elkaar het leven zuur maken alleen maar een dodelijke cirkel creëert.
De god van leven en goedheid is de zelfde god van dood en verderf.
Het is het bewijs dat hij niet kan bestaan zonder gewone mensen zoals jij en ik. Maar besef  wel, als je hem aanbid ben je jouw eigen god aan het maken, een die precies doet wat jij hem vraagt te doen.
Toen de vrijheid van denken in de plaats kwam van een buiten je zelf geplaatste goddelijke macht, wisten we hier eigenlijk niet goed mee om te gaan. De weg naar die vrije hemel bleek soms een kermisattractie met een  reuzenrad, uitstappen onderweg ? het kon, niemand hield je tegen, alleen jij was nu zelf eindverantwoordelijke geworden.  
Maar hadden we in het verleden niet geleerd dat de eindverantwoordelijke nooit een mens kon zijn? dat dat veel te hoog gegrepen was?. Kijk, daarom noemen en noemde we die supervisors met veel ontzag God, Allah, Jahwe. Ergens staat er geschreven dat niemand een afbeelding mag maken van die onzichtbare Opperwezens. Dit verbod zegt meer dan voldoende over de verborgen ontkenningen van onze eigen verantwoordelijkheden. Kijk niet omhoog, nog naar de onzichtbare verten. Kijk dichtbij, kijk in de spiegel en weet dat alleen jij en ik jij en jij en jij en jij en jij en jij en jjjjjjjjjjjjjjjjjij ontelbaar veel meer zijn dan dat spiegelbeeld.     

No comments: