Saturday, March 10, 2012

Koekoek

Tussen haar winterse tranen door heeft zij gelachen, het prille lente kind, want de wind heeft zijn snerpen verloren en tussen de vele voorjaarskoren klinkt herkenbaar de vogelvloek, koekoek koekoek koekoek.

No comments: