Thursday, March 22, 2012

Broednijd

Om een paar blinde muren in onze achtertuin de schijn te geven dat er ramen in zitten die uitzicht geven naar wat er achter zit, heb ik een oude maar zeer efficiënte truc toegepast, spiegels. Afgedankte spiegels heb ik voorzien van een omlijsting en vakjes verdeling waardoor ze op oude boerderij ramen lijken. Opgehangen aan de blinde muren lijkt het net of je er door heen kijkt, maar het is echte nep. Het is nu voorjaar aan het worden en de koolmezen zijn heel druk bezig de door mij opgehangen nestkasten in gebruik te nemen. Er is onder de mannetjes mezen veel onderlinge strijd om de vrouwen. Deze strijd gaat bij enkele zo ver dat ze in de opgehangen spiegels met hun spiegelbeeld een tegenstander zien die bestreden moet worden. Het pikken en hakken tegen de spiegels gaat soms zo hard dat ze er bij neer vallen. Ik vond dit een ongelijke strijd aan het worden die geen enkel doel meer had dan alleen onbedoelde zelf opoffering van de vogels. Een paar planken en jutezakken als tijdelijke camouflage is dan de juiste oplossing zonder dat er mezenbloed aan te pas komt. De rust is weer de betrekkelijke rust van echte onderlinge broednijd.

No comments: