Wednesday, March 21, 2012

Exacte zin

Het is altijd het verleden wat toekomst bepaald. Dat wordt althans beweerd door de kortzichtig denkende. Die schijnbare onomkeerbaarheid geeft geen enkele ruimte om er anders, vrijer over te denken. Er is een tijd geweest dat er geen tijd was, in die zin, geen mensen dus. Evolutie is meer dan een voortzetting van een opbouwend systeem. Evolutie is soms nu ontstaan en soms nu verdwijnen, muterend doorontwikkelen, degenererend afbouwend. Vooruitgang bestaat niet in de exacte zin van het woord.

No comments: