Sunday, January 22, 2012

Er is

Zie dan dat de helft van de langslapers de levende wereld missen en de andere helft wordt door die levende wereld gemist.
Zie dan dat de helft van de helft niet in staat is er bewust te zijn en dat de andere helft van de helft niet tot bewustzijn in staat is
De som van die gedeelde helften vermeerderd met de afwezigheid van bewustzijn is minder dan de uitkomst in de omgekeerde rekenmodule van er zijn.0-0=-0
Dus kort samen gevat
Zie dan dat je de dag niet verlummeld, start nooit zonder hem eerst te begroeten met, halo mijn geest en lichaam zijn er klaar voor
Delen met gevoel is meer dan delen met macht, gevoel maakt veel en macht kraakt veel.
Zie dan dat evolueren meer is dan veranderen
Het is hoger dan het hoogste
Dieper dan het diepste
Lichter dan het licht
Het is daarom en niet hierom
Dat dit wezen van Zijn er is

No comments: