Thursday, January 26, 2012

DNA

"Ik? ik ben zeer ongelovig," zij de vrouw achter de museumbalie van de religieuze tentoonstelling,die ik wilde bezoeken. Het was haar antwoord op een intrigerende vraag van een van de bezoekers. Ik stond te wachten in een korte rij om een toegangskaartje voor de heilige beelden en heidense sculpturen tentoonstelling, te kopen. Er was om haar antwoord hilariteit en gegniffel. Ik dacht bij mezelf, moet dat dan? gelovig zijn als balie medewerkster? Omdat ik dat denken waarschijnlijk hardop deed, ontstond er plotseling een levendige discussie. "Moet een buschauffeur kunnen autosteppe of een zeeman kunnen zwemmen, een piloot kan toch ook niet vliegen dat doet het vliegtuig," sarde ik naar de wachtende aanwezige. Het keurige volk was al snel vertrokken om met ontzag te staren naar heiligenbeelden en met vol afgrijzen te loeren naar de heidense gewrochten. Ja zo zijn we nog steeds geïndoctrineerd door ons goddelijke verleden, is dat nou echte of valse schijnheiligheid? Alle gekheid op een wierookstokje, ik hoorde laatst van een atheïstische dominee die volle zalen, ik neen aan kerkzalen, trok.Wat is dat toch? dat wij altijd het tegenstrijdige in ons zelf opzoeken, het op de rem staan terwijl je gas wilt geven, roken terwijl je luchtverontreiniging haat, een koe slachten terwijl je met je doodzieke kat naar de dierenarts ijlt. Ik weet het antwoord wel, maar wil het niet weten, is dat nou het DNA van je geweten?

No comments: