Thursday, May 6, 2010

Varia focus

Zijn gezicht leek wel gezandstraald, zo rood was het dat een kroot er bleek bij leek. Was het kwaadheid of een andere opwinding wat deze vuurbol met twee ogen veroorzaakte, ik wist het niet, alhoewel. De zojuist beschreven man vloekte en tierde in een zwaar Brabants accent, "donderju verdaaije verdaaije wat is er mis met mien domme hoofd", raaskalde hij alsmaar voort. "20 minuutekes staat er in de gebruuksaanwijzing, 20 minuutekes en nieje veul langer,"klonk het nu klagelijk. Met een diepe zucht kwam hij naast mij zitten aan de tap en bestelde een blank pilske. De barman gaf mij een knipoog,"drinkde gij alleen Keeske?" vroeg hij ondeugend lachend. Het rode hoofd schudde van nee en met een breed armgebaar bestelde hij voor de rest van de tapkastzitters, het waren er drie, ook een blanke schuimer. Op een cafétafeltje stond de doos die Keeske had meegenomen om te laten zien dat hij niet loog. Na meer dan drie blanke pislkes te hebben genuttigd, werd zijn gezicht wat minder rood en werd de doos er bij gehaald, de doos waar een gezichtsbruiner in bleek te zitten. Een gebruiksaanwijzing was er snel uit gehaald, "kiek hier staot ut 20 minuuteskes," bromde hij verder in zijn onvervalst dialect. De barkeeper die achter de tap vandaan was gekomen, had zijn knijpbrilletje op het puntje van zijn neus geplant. "20 minuten zegde gij, 2 staat er, 2 zonder 0, gij zijt zo blind als een bijziende mol Keeske,"schaterde hij door de zaak. Inderdaad een tijd overschrijding die er niet om loog. Toen ik na nog wat praten en droge keel smeren weer eens huiswaarts toog, zag ik in de half geopende vuilcontainer een bekende doos, een geplette doos. Keeske? ja, die kwam ik een week later een stuk minder rood tegen en met een echte moderne bril op zijn neus. "Ja , ja! een met echte varia focus glazen!" riep hij trots, want een blinde bijziende mol worden genoemd, dat was hem al te dol geworden.

No comments: