Wednesday, May 12, 2010

wijsbegeerte

De hoeveelheid van minder is voor de vinder van geluk
Want door hoeveel minder gaat zijn vondst niet stuk
De berg die met zijn top alleen zich in de wolken begeeft
Weet niets van wat er aan zijn groene voeten leeft
Weet van je zijn zonder alles van het zijn te weten
Innerlijk schoonheid heeft een even schoon geweten

No comments: