Thursday, May 13, 2010

Liberté

In de middeleeuwse kerken is de vloer geplaveid met vele zerken. Was je in die tijd van aanzien of met macht omgeven, mocht je eeuwig slapen in huis van god ook na een zondig leven. De armen of minderbedeelde, daar was geen plaats voor in deze kathedrale weelde, zij mochten rusten in de kille natte grond, aan de voeten van het heilig mastodont. Liberté, égalité, fraternité, maakte een einde aan dit doodse onderscheid door de titels te verwijderen waarmee de kerke vloer was geplaveid.

No comments: