Friday, January 11, 2008

Universeel

Niemand heeft het recht een ander zijn geest te beheersen
Iedereen heeft het recht zich niet te laten overheersen
Het idee dat jouw geest anders moet willen dan jou ik wil is
Is geboren in de bedachte Goddiensten die niet van jou zijn
Ook niet van God of een daar op gelijkende feeërieke geest
Het leven is niet te strikken in een verzonnen 'Goddelijk' feest.

No comments: