Wednesday, November 25, 2020

Zonder richting

In de verdwaaltuin de weg vragen is vragen naar de onbekende weg welke zonder vluchtstrook je geen rust zal brengen. Het is opportunisme van de ergste soort te denken dat alles alleen om jouw draait in het circus van de partijpolitiek. Dat jij de directeur dompteur en opperspreekstalmeester in de zelfde persoon bent. Het woord partij is synoniem voor samenwerken om het doel te bereiken waar de partij haar bestaansrecht aan ontleend. Dat je daar even de weg in kwijt bent, je elkaar uit het oog verliest, even een verstandelijk verschil hebt, een blindenvlek je zicht verblind. Het zijn zaken die nooit moeten leiden tot pijn en lijden in verdriet of wantrouwen in elkaar. Arrogantie en gebrek aan innerlijke zelfwaarneming zorgen dat je niet meer functioneert als leider en richtinggever.  

No comments: