Friday, November 6, 2020

Levensschilderij

Valsheid in geschrifte en valsheid in spreken, ze zijn giftige en onaangename karaktereigenschappen die al vroeg in de ontwikkeling van een mens kunnen plaatsvinden. Het is als de opbouw van een schilderij, een verkeerde ondergrond bepaald uiteindelijk het wezen en eerlijkheid van de kleuren. Daar voegt een gouden lijst geen enkele essentiële waarde aan toe. Als je de levensfilm van jezelf terugdraait kom je uiteindelijk tot in het niets, zo simpel kan het zijn om te relativeren wat er nou echt toe doet. Een rijk leven gevuld met leugens en vol geveinsde vriendschappen. Of een leven zonder  deze valsheid in de breedste zin van het woord, zodat vriendschappen de waarde hebben waar ze voor staan, dat is dat je elkaar kunt vertrouwen ondanks de kleur van de ogen. Want dat is wat je ondergrond bewijst door de dikke en dunne lagen van je levensschilderij.    

No comments: