Monday, February 27, 2012

Een korrel

En in de zeef lag nog één korrel zand, alle andere waren waren kleiner dan de mazen. Een korrel zonder de ambitie groter te zijn, maar hij was het wel. Met deze korrel heb ik mijn huis gebouwd, mijn waterput gemetseld en de ruziënde oorlogsmachine laten vastlopen. Toen waren er tranen in jouw ogen, tranen van geloof hoop en liefde. Zo is het, meer is niet nodig, meer hoeft ook niet. Een korrel.

No comments: