Wednesday, June 11, 2008

Free tok

Ik ben een biologische dynamische struise kip
Zonder stress heb ik een leven als een vrije vrolijke vip
Mijn eieren zijn zo gezegd op heel natuurlijke wijze gelegd
Mijn man, de rode stoere haan, is zeker niet monogaam
Maar ik, de vrijgevochten buitenkip, stoort zich daar niet aan
Wij biologische kippen zijn helemaal niet jaloers op elkaar
Het vrije kippenleven is fijn en goed voor hem en haar.

No comments: