Tuesday, January 16, 2018

Verteerd verleden

Een kinderfeestje op een kerkhof laat de toekomst het verleden verteren en het eenzame slachtoffer van de waanzin transformeren naar het zinnige  bestaan van de hemelse Ailanthus Altissima.

No comments: