Saturday, October 17, 2015

Gedoofd vuur

Als het vuur haast is gedoofd
Het water schijnt kil bevroren
Schorre stemmen van wanklank beroofd
Het feest in verstommen verloren
Dan zingt men in het land van Jelle en Griet 
Nog onbedorven het woeste wolvenlied
Het lied van liefde en verlangen
En ik die niet weet te gangen
Blijf in dit verlate uur
Bij het haast gedoofde vreugdevuur

No comments: