Tuesday, October 27, 2015

Eindeloos

Zo verlicht het half vroege ochtenduur,
het stervend blad als prooi van de zwammen.
De naakte vergrijsde stammen,
geven lange beelden op de grond.
Zij, de zwervers van de seizoenen,
zij zijn door de elementen verwond.
En ik die niet weet waarom
deze momenten zo worden belicht,
maak snel een eind aan dit eindeloos gedicht.  

No comments: