Thursday, May 22, 2014

Europa

Wellicht zijn verkiezingen een geschetst vertoon. Maar niet de keuze maar het kiezen is de vrijheid.Besef dat nog geen 70 jaar geleden de oorlog en geweld Europa verscheurde. Is het niet een morele plicht aan die miljoenen mensen toen niet konden of mochten kiezen tussen leven of sterven. Kom op zeg, wat een moeite dat potlood, het is geen geweer maar een verweer tegen willekeur van een gestoorde enkeling.  

No comments: