Wednesday, October 24, 2012

Husse met je neus er tusen

Wat is het verschil tussen dag en nacht? wellicht licht.
Wat is het verschil tussen nacht en dag? donker wellicht.
Als 7 het getal van volheid is welk getal is dan leeg? 0.
Als 0 het lege getal is welk getal is de volheid? 7x7-6x7=7.
De gedachte dat water zichzelf de maat neemt is een onzin.
Water heeft geen zelf evenzo dat een ander een ander in zich is.
Het abominabele van absoluut is dat het opsluit in onomkeerbaarheid.
En dan is er nog de vraag, wat eten wij vandaag?
Husse met je neus er tussen.

No comments: