Monday, October 24, 2011

Zaaien

Als je onverdraagzaamheid wilt zaaien, doe dat in de sneeuw, voordat die gesmolten is heeft het zaad zijn kiemkracht verloren.

Als je boosheid wilt zaaien, doe dat in de rivier die naar de zee stroomt, zijn zaad zal verdrinken in de oneindigheid van de oceaan.

Als je goedheid wilt zaaien, doe dat in harten van de levende, het zaad zal na hun sterven geboren worden in liefde.

Doet wat je wilt, als je gevoel boven je ratio uitstijgt, dat gevoel liefde is geworden, zullen je vleugels je brengen in een land van vrede.

No comments: