Friday, October 7, 2011

Verkleind denken

Op de weegschaal van de eeuwigheid is een korrel graan belangrijker dan dat van alle wetenschap, als het bestaan van de kiemkracht in denken ontbreekt. Het is maar even dat de dood verschijnt, omdat hij verkleind het denkt te weten, maar zijn vermoeden is snel vergeten en laat het leven het leven leven bij het opkomen van de nieuwe zon.

No comments: