Tuesday, September 20, 2011

Troonrede

De troonrede is de rede van de troon
Want de toon van deze retoriek
Maakt hem evenzo uniek
Geweldloze democratie is aan bod
Niet haar mond gesnoeid nog beknot
Door dit onbegrensd overdenken
Is die vrijheid niet te krenken

No comments: