Tuesday, September 27, 2011

Schreeuwersorkaan

De taal van zwijgen is niet mis te verstaan, zijn zwijgen overstemd de scheeuwersorkaan en als alles wat maar even was verdoofd, ontdaan van stemmen beroofd, zich weer heeft laten gelden door zich niet bij de audicien te melden, maar luidkeels roept in de woestijn van onbehoren: ik ben met twee oren, die de waarheid en leugen niet onderscheidend horen, Ja geloof mij, met veel geschreeuw geboren.

No comments: