Friday, September 30, 2011

Scheppingsfantasie

En weer zwijgt er een pen, het stof van wederkeren is op gewaaid. Niet verfijnt nog verfraaid is in de verte het vergeten al begonnen en ik, die van het verlies van inspiratiebronnen een wezenlijk sterven zie, ga er vanuit dat het stof weer nieuwe vormen zal vormen in zijn ongekende scheppingsfantasie.

No comments: