Wednesday, July 27, 2011

Overkill

In de overkill zit het probleem
De zorgeloosheid is verdwenen
Als alles stil is in de benen
Gaan de schriksirenes af
Vliegen de vogels op van het graf
Van de beletterde kille stenen

No comments: