Thursday, July 21, 2011

Leren

Intelligentie is een kracht zonder macht maar met een wil. Het wezen van intelligentsia gaat uit van oplossingen zonder geweld, want geweld is in zichzelf het einde van zichzelf. Het onmogelijke als mogelijk zien, het onnodige niet nodig laten zijn, het beste of het slechtste niet ervaren doch alleen maar constateren. Uit alles is te leren als de wil er is uit alles te leren.

No comments: