Sunday, July 31, 2011

De verloren toren

Toen na een duivels gebod de kerk werd gesloopt, zijn spits op de grond lag te kreunen klonken nog na de verre dreunen van het ongeloof, is dit de straf van god? Het vervloeken door valse waarheid prekers.Hun gemene taal in alcohol gedrenkt heeft het simpel vertrouwen in een tempel bouwen beëngt. En zij die niet wisten van het bestaan van onrecht in recht hebben de toren met zijn ziel beslecht en zo tot de wil van de valse heren hem tot het stof doen wederkeren.

No comments: