Monday, July 18, 2011

Onwijs wijs

Wijsheid is, weten wat je niet weet
Wijsheid is, zien wat je niet ziet
Wijsheid is, horen wat je niet hoort
Onwijs is, niet weten wat je weet
Onwijs is, niet zien wat je ziet
Onwijs is, niet horen wat je hoort

No comments: