Tuesday, March 15, 2011

Wel bang

Wel echt van binnen bang
Want geluk is niet gewoon
Misschien wel eeuwen lang
Een bange strallingsdroom

No comments: