Friday, March 11, 2011

Leef of sterf er mee

Wat dan, als de aarde zich schudt als een hond die in het water is geweest. Ja wat dan? Dan blijkt eens en te meer dat we die hond nooit aan de lijn kunnen en zullen kunnen houden. Leef er mee of sterf er mee, de keus is niet aan ons, ook niet aan God want die woont niet op de aarde.

No comments: