Friday, March 4, 2011

+++ en ------

Is er een plek op de wereld waar je gewoon even jezelf kunt ontmoeten, want deze plekken worden steeds zeldzamer. Kerken zijn door de heiligen verlaten hun zielen zijn er uit. In de tempels is de wierook die het zicht op licht ontneemt. Moskeeën, eens het centrum van verdraagzaamheid, zaaien geen hoop maar verdriet. Zelfredzaam zelfwerkzaamheid en nog meer van die kreten worden geschreeuwd van door de vredesduiven verlaten daken. De kop die in het woestijnzand denkt te schuilen voor het onheil maakt het beleven nog triester. Er is maar een manier om jezelf te blijven, door jezelf te zijn, gewoon met alle +++ en -----.

No comments: