Saturday, November 27, 2010

Even

Tijdelijk zijn de kinderen die onbezorgd vlinderen in de zuidenwind, maar hun wederkerend geduld maakt basalt tot grind, het zand in meer dan gemeten tijd naar stof. En dan als die eeuwige tijdelijkheid zich bij voortduren herhaalt, de ring die is gestaald geen einde heeft. Geef dan bescherming in liefde en genegenheid aan dat wat is en maar heel even eeuwig leeft.

No comments: