Saturday, September 18, 2010

Geen zwijgplicht

Over alles is wat te zeggen, zelfs als het nietszeggend is. Over alles is te zwijgen, ja zelfs gewis als er niets te verzwijgen valt. Het verhaal dat dat vergalt, geloof mij, is verborgen in het stilzwijgende concept, dit is waar, daarin wordt zelden over de waarheid gerept. Even lijkt de leugen als de waarheid in een akkoord, maar over alles is wat te zeggen, zelfs over het foute woord, doe dat dan met niet te zwijgen als hij dreigt te worden vermoord, hij het vrije woord.

No comments: