Saturday, September 25, 2010

Geen profijt

Een haveloos gevoel laat zich spinnen want zonder winnen is verlies het laatste doel. Alsof het leven alleen belangrijk lijkt wanneer de plus zonder minnen wordt bereikt. Wat is dat toch dat denken van alleen maar en altijd succes, het leven heeft ook soms verliezen als wijze levensles. Een schatrijke man die nog nooit iets verloren had, vroeg aan het einde van zijn succes vol bestaan, is dit nou alles?is er niet meer dan alleen een magere afscheidstraan? Maar door de wachter van de hemelpoort werd zijn klacht niet serieus gehoord. Hij sprak tot hem met doodse kille stem "hier verliest u al het stoffelijke wat u nog bezit, zelfs u mond wordt tandeloos zonder dat dure gouden kunstgebit." "Bereidt u voor op een onpersoonlijke vorm van eeuwigheid zonder het verkrijgen van uw eigen zaligheid."

No comments: