Wednesday, September 29, 2010

Geen dans

Ik geloof in valsheid verpakt in een mooi sluitend akkoord. Het lachen is onwerkelijk vreemd en lijkt ook na lang beraad op hoogverraad. Om de macht te willen verkrijgen is het verkopen van je ziel slechts een begin van afbetalen van het gedogen. Want al lijkt het dat je niet wordt bedrogen, je danst toch niet met de duivel als je vrind, dat doe je niet als je de god van iedereen bemind.

No comments: