Thursday, June 17, 2010

Vrije dagen

De ramen open de deur op slot geen hond te bekennen
Oude lucht ontvlucht zonder de aftocht te remmen
Beneden staat je vrijheidsliefde trappelend te wachten
Het weekend komt er aan de mooie lange nachten
Doei tot maandag!

No comments: