Thursday, June 10, 2010

Aan de slag

Het volk heeft gesproken nu is het tijd ze het zwijgen op te leggen en te zeggen dat de aangesprokenen weten dat de hun toe bedeelde macht verantwoordelijkheid verwacht. Het bluffen en schreeuwen het dreigen met de leeuwen van de verkiezingsstrijd, het is voorbij het is het einde van verwijt en nijd, de stembus is gesloten.

No comments: