Tuesday, June 15, 2010

De woensdag vlucht

Je ik bestaat door het zijn van anderen
Zij zijn de spiegel het klankbeeld het meanderen
De dag begint altijd met licht en zo zijn er schaduwen
Wijsheid is niet het weten over de vlucht van de zwaluwen
En zou het toch te weten zijn, hij vlucht in vliegen
Als een even onbewogen grootheid zo klein

No comments: