Monday, January 25, 2010

Stormhoofd

Het op hol geslagen hoofd waarin de zinnen zijn verdoofd, waar de blinde woede het zicht vervaagt en zo geen tegenlicht verdraagt, is de razernij ontstaan als in een vurige vulkaan.O, wie durft hem tegen te spreken in zijn donderende talen, want weet als je hem gaat verstalen, stollen zal dan zijn kokend bloed en zo het goed niet is te winnen, wat dan te doen om je te laten minnen. Awel, de tijd te nemen als je metgezel en laat hem duren in dagen en ongetelde uren. Zolang totdat de storm zich laat betijen en de haast zich is gaan vermeien, vermeien in de klucht van een aller laatste zucht en potverdorie met een sorry! de kou is uit de lucht.

No comments: