Friday, January 29, 2010

Slaap petje

Piet pet peuter m'en vriendje is een kleuter,
Een pieten kleuter met een pieten pet
Waarmee hij gaapt en pietepeuterig slaapt
In een pietepeuterig kleuterbed
Piet pet peuter krijgt geen kouwe kop
Want hij houdt tijdens zijn kleuter slaapje
Zijn pietepeuterig pieten petje op

No comments: