Friday, March 27, 2009

Meer

Meer van groenengrassen
Meer van waterplassen
Meer van niksersnullen
Meer van kikkersbrullen
Meer van takkenstammen
Meer van botterhammen
Meer van ballenmalen
Meer van vollenzalen
Meer van dattenwatten
Meer van handenvatten

No comments: