Thursday, June 1, 2023

Nieuw begin

Er trekt een lange stoet de bergen in op weg naar wat hun zicht verfijnt. Even komt er een zichtlijn in zicht omdat  het nieuwe licht op ooghoogte verblinden schijnt. En zo gaan de trompetters met de trommelaars lichtend op pad, daar hun ziel niet is verkleind omdat hun lawaai dat vergat. Kom naar voren zij die de stoet hebben verlengd zodat ze met  hun mooie koren door iedereen worden herkend. Er trekt een lange stoet de bergen in, waar van ieder weet dat het niet hun einde is maar een nieuw begin. Er trekt een lange stoet de bergen in.    

No comments: