Friday, June 30, 2023

Krom zonder recht

 Geschiedenis niet vervalst weergegeven

 Met geen enkel recht met je lijf in kleur

Zomaar beroofd van eigen land en leven

Verhandelt geketend met een keur

Het antwoord heeft geen waarom

In het begrijpen van het lang verdrongen leed

Spijt en schaamte dat je dit onrecht nooit vergeet 

En praat nooit recht dit onvervalste Krom.


No comments: