Wednesday, May 3, 2023

Vrijheid

 De kleur van een vlag mag geen excuus zijn hem te beletten te mogen wapperen in de wind van het moment in vrijheid. Juist nu moet er gezocht worden naar deze symbolische uiting van eigenheid zonder  strijd. Juist nu is het nodig die eigenheid, van zijn wie je bent, in vrijheid te beleven. Kom dus los van je versteend standbeeld, verlaat de sokkel van starheid en geef het bevrijde paard de sporen naar de ongebonden velden van verlangen en vrede.

No comments: