Thursday, May 4, 2023

Gedenken

 Het is goed te geloven dat je nergens voor hoeft te sterven, niet voor  de vrijheid van wat dan ook. Het is onzin te denken dat overwinnen met doodstrijd de vrijheid in zich heeft. Vrije mensen  moeten nooit  hun ongebondenheid misbruiken door andere aan hun ideaal te binden. Vandaag gedenken in de opdracht de wereld vrede te schenken zonder te sterven voor dit ideaal, dat is het en meer niet dan dat.  

No comments: