Tuesday, May 2, 2023

Laten

Zo is het bedacht, veranderen zonder te denken in een toekomstbeeld, een ingebeelde verandering die zichzelf heeft bedacht. Het gebrek aan fantasie en kortzichtigheid wordt hier door geen enkele, wel of niet, gekleurde bril opgeheven. Zo zal dit blindelings volgen eindigen in het knekel ravijn van de ontgoochelde goedgelovigen. Doe jezelf niet de das om, laat je niet in met het op de mouwspelden van mooie beloftes of groteske  onderscheidingsrituelen. Blijf vooral, boven alles in jezelf geloven en laat dat zien in je denken en doen of laten.  

No comments: